Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2014 zakończył się projekt „KLUB DZIECIĘCY – mama wraca do pracy”. W ramach projektu z bezpłatnej opieki dla dzieci do lat 3 skorzystało 35 rodziców (uczestników). Projekt miał za zadanie ułatwinie rodzicom powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

10 listopada 2014 SPRAWY ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

prosimy o przekazywanie wychowawcom w Klubie informacji o obecności lub nieobecności dzieci w dniu 10 listopada 2014.  (Do 6.11.2014 do godz 15.30)

Ponadto, przypominamy o obowiązku informowania o nieobecności dzieci najpóźniej do godz. 7.30 w danym dniu. W przypadku braku takiej informacji będziemy liczyć obecność dziecka w danym dniu. 

Prosimy również o informowanie o obecności dziecka po jego dłużeszej nieobecności. 

Powyższe informację są dla nas niezbęde w celu prawidłowego funkcjonowania i organizacji Klubu. Dziękujemy.

Main page Contacts Search Contacts Search