O projekcie

PROJEKT ZAKOŃCZONY! Obecnie opieka kontynuowana na zasadach komercyjnych.

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2014 zakończył się projekt „KLUB DZIECIĘCY – mama wraca do pracy”. W ramach projektu z bezpłatnej opieki dla dzieci do lat 3 skorzystało 35 rodziców (uczestników). Projekt miał za zadanie ułatwinie rodzicom powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Projekt „KLUB DZIECIĘCY – mama wraca do pracy” był realizowany w partnerstwie Fundacji „Wiosna w Sercu” oraz Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Głównym celem projektu było powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, które ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


Ogólne warunki uczestnictwa:

- wiek od 1 do 3 lat,
- osoby zamieszkałe na obszarze Miasta Konin lub powiatu konińskiego,
- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- dzieci z rodzin, w których dzięki przyjęciu dziecka do Klubu możliwy jest powrót na rynek pracy (osoba na urlopie wychowawczym, osoba bezrobotna z aktywnie poszukująca pracy lub zarejestrowana jako poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo poszukująca pracy)
- w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców niepełnosprawnych (na podstawie oświadczenia rodzica i kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności),
- wykluczone z projektu są osoby samozatrudnione

Podstawowe założenia działalności Klubu:

- liczba dzieci 15 w tym min. 2 dzieci niepełnosprawnych
- opieka dzienna 3 wykwalifikowanych specjalistów + pomoc opiekunów i pielęgniarka
- Klub rozpoczął swoją działalność opiekuńczą od 21 GRUDNIA 2012

Program dnia zakłada:

- zabawy ruchowo–muzyczne na dobry początek
- zabawy z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich ( do wyboru przez dziecko – pomóż mi zrobić to samemu)
- zabawy rozwijające wyobraźnię z etapu Spotkania z wyobraźnią ( bajkoterapia, muzykoterapia, plastykoterapia)
- zabawy z j.ang.–wg.Metody H.Doron
- relaksacja
- zabawy ruchowe na placu lub w Sali zabaw i Zaczarowanego Ogrodu

 

Udział dzieci we wszelkich zajęciach jest dobrowolny i dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Opiekunowie są odpowiedzialni za organizację zajęć opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjnych i udzielanie informacji na temat postępów i rozwoju dziecka.

Dodatkowo: terapie indywidualne i grupowe m.in. arteterapia, dogoterapia i inne. Ponadto możliwość skorzystania z pomocy lekarzy przez osoby, które tego potrzebują takich jak: pediatra, neurolog, stomatolog, psychiatra i inni. Dodatkowe działania są w szczególności przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast w razie potrzeby mogą korzystać wszyscy uczestnicy.

Dzieci dziennie w Klubie mogą przebywać do 5h.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły i przez cały czas można się zapisywać do KLUBU. W przypadku rotacji lista uczestników będzie uzupełniana z listy rezerwowej.

Main page Contacts Search Contacts Search